Campus DXC – tòa văn phòng lớn nhất của Adelaide đang bán, tiền thuê $2.8 triệu AUD

Campus DXC - tòa văn phòng lớn nhất của Adelaide đang bán, tiền thuê $2.8 triệu AUD

Campus DXC – tòa văn phòng lớn nhất của Adelaide đang bán, tiền thuê $2.8 triệu AUD

Campus DXC – tòa văn phòng lớn nhất của Adelaide đang bán, tiền thuê $2.8 triệu AUD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *