Các vùng ngoại ô giá rẻ còn lại của Melbourne đã trở thành những nơi hoạt động sôi nổi nhất trong năm nay. Xem thống kê về bất động sản Melbourne bên dưới.

 

Các vùng ngoại ô giá rẻ còn lại của MELBOURNE đã trở thành những nơi hoạt động trong năm nay. Các cuộc đấu giá đã tăng mạnh mẽ ở Werribee và Wyndham Vale, các cuộc đấu giá bất động sản thành công ở Coolaroo và Bittern, và doanh số bán hàng đã tăng vọt trên đường viền của thành phố theo mọi hướng.

 

Tăng trưởng số lượng đấu giá:

 

Hạng Vùng Hội Đồng 12 Tháng Đến 18/9/16 12 Tháng Đến 17/9/17 % Tăng
1 Werribee Wyndham 34 260 665%
2 Wyndham Vale Wyndham 12 90 650%
3 Melton South Melton 14 71 407%
4 Hoppers Crossing Wyndham 70 311 344%
5 Melton West Melton 14 55 293%

CoreLogic

 

Tăng trưởng giá trị trung bình lớn nhất (nhà ở):

 

Hạng Vùng Hội Đồng Số Bán Giá Bình Quân % Tăng
1 Arthurs Seat Mornington Peninsula 11 $1,091,341 49.30%
2 Kooyong Stonnington 12 $3,369,716 48.70%
3 Middle Park Port Phillip 55 $2,585,585 48.30%
4 St Kilda Port Phillip 65 $1,299,331 38.60%
5 Frankston North Frankston 168 $434,183 38%

CoreLogic, 12 tháng đến 6/2017

 

Tăng trưởng giá trị trung bình lớn nhất (đơn vị):

 

Hạng Vùng Hội Đồng Số Bán Giá Bình Quân % Tăng
1 Albert Park Port Phillip 14 $1,029,274 42.60%
2 Whittlesea Whittlesea 20 $388,913 37.30%
3 South Kingsville Hobsons Bay 24 $601,277 27.50%
4 Spotswood Hobsons Bay 24 $649,496 27.20%
5 Nunawading Whitehorse 96 $657,380 25%

CoreLogic, 12 tháng đến 6/2017

 

Tỷ lệ đấu giá thành công mạnh nhất:

 

Hạng Vùng Hội Đồng Đấu Giá % Thành Công
1 Bittern Mornington Peninsula 13 100%
2 Coolaroo Hume 10 100%
3 Croydon North Maroondah 27 96.30%
4 Notting Hill Monash 22 95%
5 Kingsbury Darebin 21 95%

CoreLogic, 8/1/17-17/9/17

 

Thanh khoản và số bán nhà vướn và căn hộ:

 

Hạng Vùng Hội Đồng Số Bán
1 Melbourne Melbourne 1592
2 Pakenham Cardinia 1322
3 Frankston Frankston 1111
4 Point Cook Wyndham 1060
5 Berwick Casey 929

CoreLogic, 12 tháng đến 6/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *